رییس جمهور روسیه در رایزنی تلفنی خود با مرکل با تاکید بر لزوم حفظ برجام با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، فشار تحریمی بر ایران را بی فایده خواند.

رییس جمهور روسیه در رایزنی تلفنی خود با مرکل با تاکید بر لزوم حفظ برجام با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، فشار تحریمی بر ایران را بی فایده خواند.