ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه هشدار داد که در جنگ هسته ای هیچ برنده ای وجود ندارد و چنین درگیری هرگز نباید آغاز شود. …

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه هشدار داد که در جنگ هسته ای هیچ برنده ای وجود ندارد و چنین درگیری هرگز نباید آغاز شود. …