رئیس جمهور روسیه در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی نظامی گفت، مسکو آماده ارائه مدرن ترین تسلیحات به متحدان است.

رئیس جمهور روسیه در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی نظامی گفت، مسکو آماده ارائه مدرن ترین تسلیحات به متحدان است.