هنگامی که یک تمساح در حال حرکت در دوربین پهپاد ظاهر شد، پهپاد تا حدود 10 فوتی از خزنده پایین رفت و شروع به فیلمبرداری 30 ثانیه‌ای از پشت حیوان در یک حرکت آهسته در جهت عقربه‌های ساعت کرد….

هنگامی که یک تمساح در حال حرکت در دوربین پهپاد ظاهر شد، پهپاد تا حدود 10 فوتی از خزنده پایین رفت و شروع به فیلمبرداری 30 ثانیه‌ای از پشت حیوان در یک حرکت آهسته در جهت عقربه‌های ساعت کرد.