پهلوان احتمالا با توجه به خریدهای جدید پرسپولیس جایی در ترکیب اصلی پیدا نمی‌کرد و نمی‌خواست توسط گل‌محمدی به نیمکت چسبیده شود.

پهلوان احتمالا با توجه به خریدهای جدید پرسپولیس جایی در ترکیب اصلی پیدا نمی‌کرد و نمی‌خواست توسط گل‌محمدی به نیمکت چسبیده شود.