این تحلیل ساده نمی‌تواند غلط باشد که فدراسیون فوتبال، سرمربی داخلی تیم ملی را می‌خواهد مخفیانه انتخاب کند.

این تحلیل ساده نمی‌تواند غلط باشد که فدراسیون فوتبال، سرمربی داخلی تیم ملی را می‌خواهد مخفیانه انتخاب کند.