رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پنج درصد از محصولات کشاورزی کشور در آذربایجان شرقی تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پنج درصد از محصولات کشاورزی کشور در آذربایجان شرقی تولید می‌شود.