وقتی چهارمین طلاق در اوت ۲۰۲۲ نهایی شد، شاید خود مرداک هم گمان نمی‌کرد برای پنجمین بار داماد شود

وقتی چهارمین طلاق در اوت ۲۰۲۲ نهایی شد، شاید خود مرداک هم گمان نمی‌کرد برای پنجمین بار داماد شود