نخست وزیر پاکستان در تماس‌های جداگانه با ولیعهد عربستان و امارات تحولات افغانستان را بررسی کردند.

نخست وزیر پاکستان در تماس‌های جداگانه با ولیعهد عربستان و امارات تحولات افغانستان را بررسی کردند.