اجرای مرحله جدید طرح رعد پلیس پیشگیری صبح امروز چهار شنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۰ در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران برگزار شد. / سید مصطفی تهرانی…

اجرای مرحله جدید طرح رعد پلیس پیشگیری صبح امروز چهار شنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۰ در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران برگزار شد. / سید مصطفی تهرانی