وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر طی اظهاراتی خواستار عزل رییس جمهور ونزوئلا شد.

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر طی اظهاراتی خواستار عزل رییس جمهور ونزوئلا شد.