این پل در ورودی شهر خرم‌آباد از سمت شمال و شهرستان الشتر قرار دارد که به دلیل ارتفاع کم و حجم بسیار بالای بارش‌ها زیر آب رفته و اکنون رودخانه این منطقه در آستانه طغیان است….

این پل در ورودی شهر خرم‌آباد از سمت شمال و شهرستان الشتر قرار دارد که به دلیل ارتفاع کم و حجم بسیار بالای بارش‌ها زیر آب رفته و اکنون رودخانه این منطقه در آستانه طغیان است.