پل تاریخی فلاورجان تنها پل ۲ قوسی ساخته شده بر روی رودخانه زاینده‌رود است که در شهر فلاورجان با نام قدیمی «ورگان» احداث شده است. نام «پل ورگان» از نام قدیم شهر گرفته شده است، این پل تنها پل یادگار دوران صفویه است.
پل «ورگان» یکی از پل‌های تاریخی و با ق…

پل تاریخی فلاورجان تنها پل ۲ قوسی ساخته شده بر روی رودخانه زاینده‌رود است که در شهر فلاورجان با نام قدیمی «ورگان» احداث شده است. نام «پل ورگان» از نام قدیم شهر گرفته شده است، این پل تنها پل یادگار دوران صفویه است.
پل «ورگان» یکی از پل‌های تاریخی و با قدمت استان اصفهان است که به استناد اوراق تاریخی عمری به اندازه پل خواجو و سی و سه پل دارد. پل فلاورجان از معدود پل‌های تاریخی در استان اصفهان است که هنوز خودرو بر روی آن تردد می‌کند و با توجه به احتمال آسیب وارد شدن به آن باید تبدیل به پیاده رو برای عابرین پیاده شود.