محورهای مواصلاتی مسدود کشور از سوی پلیس راهور اعلام شد.

محورهای مواصلاتی مسدود کشور از سوی پلیس راهور اعلام شد.