تهران- ایرنا- پلیس آلمان از کشف و خنثی‌سازی طرح یک گروه تروریستی راستگرا به ۱۰ مسجد در ۱۰ ایالت این کشور خبر داد.

تهران- ایرنا- پلیس آلمان از کشف و خنثی‌سازی طرح یک گروه تروریستی راستگرا به ۱۰ مسجد در ۱۰ ایالت این کشور خبر داد.