رسانه های تایوان اعلام کردند که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز -سه شنبه- وارد این جزیره می شود.

رسانه های تایوان اعلام کردند که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز -سه شنبه- وارد این جزیره می شود.