تصویری از پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان که گرفته شده است./ منبع: فارس

تصویری از پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان که گرفته شده است./ منبع: فارس