رییس مرکز بهداشت شادگان گفت: با توجه به تشدید نظارت‌ها و لزوم توجه هر چه بیشتر به سلامتی مردم، قهوه‌خانه‌های متخلف در شادگان تعطیل شدند.

رییس مرکز بهداشت شادگان گفت: با توجه به تشدید نظارت‌ها و لزوم توجه هر چه بیشتر به سلامتی مردم، قهوه‌خانه‌های متخلف در شادگان تعطیل شدند.