رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از کشف ۸۱ هزار ماسک تقلبی آماده عرضه به بازار خبر داد.

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از کشف ۸۱ هزار ماسک تقلبی آماده عرضه به بازار خبر داد.