پلمب واحد کشتار غیرمجاز دام در شهرستان شهریار
پلمب واحد کشتار غیرمجاز دام در شهرستان شهریار
شهریاریها - داره کل دامپزشکی استان تهران پیرو دریافت گزارشی مبنی بر کشتار غیر مجاز دام در یک باغ در شهرستان شهریار بازرسان بهداشتی دامپزشکی به محل اعزام شدند.

به گزارش شهریاریها به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران پیرو دریافت گزارشی مبنی بر کشتار غیر مجاز دام در یک باغ در شهرستان شهریار بازرسان بهداشتی دامپزشکی به محل اعزام و پس از بررسی موضوع و شواهد مشهود با حکم مراجع قضایی واحد مذکور را پلمب شد.

دکتر تاویلی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شهریار در این خصوص اظهار داشت : بنابر گزارشهای واصله مبنی بر اقدامات مشکوک در یک باغ واقع در روستای بابا سلمان شهرستان شهریار و پس از بررسی نامحسوس موضوع، بازرسان این اداره پس از اخذ حکم قضایی و با همراهی عوامل نیروی انتظامی شهرستان به محل مراجعه کردند .

اشخاصی سودجو در فضایی کاملا غیر بهداشتی اقدام به کشتار دام به ویژه دام های ماده به صورت غیرمجاز می کردند که بلافاصه متخلفین دستگیر و به جهت پیگیری مجازات در اختیار مقام محترم قضایی قرار گرفتند .

دکتر تاویلی در ادامه افزود : در بازرسی بعمل آمده در محل ابزار و ادوات کشتار دام و مقادیری ضایعات و آلایشات دام، امعاء و احشای گوسفند و کله و پاچه گوسفندی باقیمانده از کشتار غیر مجاز دام مشاهده شد که فرآورده های مکشوفه معدوم شدند .

وی در پایان اظهار داشت : کشتار دام خارج از کشتارگاه تحت هر شرایطی ممنوع و غیرمجاز می باشد که جلوگیری از این موضوع برای دامپزشکی بسیار حائز اهمیت بوده و با خاطیان بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی برخورد خواهد کرد.