مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش گفت: سه واحد صنفی به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی پلمب شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش گفت: سه واحد صنفی به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی پلمب شدند.