اجاره‌خانه‌ها آنقدر بالا رفته است که تا پیش از این جوان‌هایی که خانه مجردی داشته‌اند دیگر توان پرداخت اجاره‌خانه را ندارند و مجبورند یک تخت از پانسیون را کرایه کنند….

اجاره‌خانه‌ها آنقدر بالا رفته است که تا پیش از این جوان‌هایی که خانه مجردی داشته‌اند دیگر توان پرداخت اجاره‌خانه را ندارند و مجبورند یک تخت از پانسیون را کرایه کنند.