طلا پس از سقوط متوالی در سه جلسه متوالی هنوز زیر 1800 دلار در هر اونس است.

طلا پس از سقوط متوالی در سه جلسه متوالی هنوز زیر 1800 دلار در هر اونس است.