سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه گفت: مذاکرات و عقد قرارداد با روسیه انجام شد، قرار بود در ابتدا ۲ میلیون دوز واکسن به ما بدهند و پس‌ازآن ۶۰ میلیون واکسن را تأمین کنند اما؛ تنها ۹۲۰ هزار دوز از روسیه دریافتی داشتیم …

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه گفت: مذاکرات و عقد قرارداد با روسیه انجام شد، قرار بود در ابتدا ۲ میلیون دوز واکسن به ما بدهند و پس‌ازآن ۶۰ میلیون واکسن را تأمین کنند اما؛ تنها ۹۲۰ هزار دوز از روسیه دریافتی داشتیم و کماکان در انتظار هستیم.