نشست شرم الشیخ در حالی از امروز با حضور مقامات آمریکا، مصر، اردن، تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار می شود که بسیاری از احزاب فلسطینی نسبت به خروجی این نشست همانند اجلاس «العقبه» تردید و انتقاد دارند و آن را تاکتیک کاخ سفید برای خروج رژی…

نشست شرم الشیخ در حالی از امروز با حضور مقامات آمریکا، مصر، اردن، تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار می شود که بسیاری از احزاب فلسطینی نسبت به خروجی این نشست همانند اجلاس «العقبه» تردید و انتقاد دارند و آن را تاکتیک کاخ سفید برای خروج رژیم صهیونیستی از انزوا ارزیابی می کنند.