ارلینگ هالند ستاره نروژی منچسترسیتی عادات عجیبی دارد و برای روی فرم ماندن از هر روشی استفاده می‌کند.

ارلینگ هالند ستاره نروژی منچسترسیتی عادات عجیبی دارد و برای روی فرم ماندن از هر روشی استفاده می‌کند.