اطلاعات آنلاین نوشت: روزنامه‌های تهران ۴ روز بعد از برگزاری کنفرانس تهران خبر آن را منتشر کردند.

اطلاعات آنلاین نوشت: روزنامه‌های تهران ۴ روز بعد از برگزاری کنفرانس تهران خبر آن را منتشر کردند.