کیهان نوشت:روزنامه سازندگی در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «طلوع و غروب شیخ» به کناره‌گیری آیت‌الله آملی لاریجانی از شورای نگهبان پرداخت.

کیهان نوشت:روزنامه سازندگی در گزارش تیتر 1 خود با عنوان «طلوع و غروب شیخ» به کناره‌گیری آیت‌الله آملی لاریجانی از شورای نگهبان پرداخت.