​چند روز گذشته انجمن آشوریان ایران پوستری از یک شهید اقلیت منتشر کرد و اعلام کرد که شهید «جانی بت اوشانا» پس از گذشت ۳۸ سال از شهادت او، حالا شناسایی شده است اما هیچ نشانی از بستگان او برای تشییع پیکرش در دسترس ندارد….

​چند روز گذشته انجمن آشوریان ایران پوستری از یک شهید اقلیت منتشر کرد و اعلام کرد که شهید «جانی بت اوشانا» پس از گذشت ۳۸ سال از شهادت او، حالا شناسایی شده است اما هیچ نشانی از بستگان او برای تشییع پیکرش در دسترس ندارد.