فیلم سینمایی «تنهای تنهای تنها» با نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی پور از کانال آذری شبکه سحر پخش می شود.

فیلم سینمایی «تنهای تنهای تنها» با نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی پور از کانال آذری شبکه سحر پخش می شود.