کمند امیرسلیمانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به درگذشت سیروس گرجستانی واکنش نشان داد.

کمند امیرسلیمانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به درگذشت سیروس گرجستانی واکنش نشان داد.