دکتر کاوه ستوده با بهبود شرایطش پس از ابتلا به کرونا، از بیمارستان مرخص شد.

دکتر کاوه ستوده با بهبود شرایطش پس از ابتلا به کرونا، از بیمارستان مرخص شد.