کد مرکز: ۱۱۲۰ نوع مرکز: ادارات وضعیت فعالیت: فعال مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهران استان / شهر: تهران / شهریار کد پستی: ۳۳۵۱۷۹۳۵۹۱ آدرس:  شهرک اداری– جنب دادگستری شهریار تلفن: ۶۵۲۲۸۸۸۹

پزشکی قانونی شهرستان شهریار

کد مرکز: ۱۱۲۰

وضعیت فعالیت: فعال

مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهران

استان / شهر: تهران / شهریار

کد پستی: ۳۳۵۱۷۹۳۵۹۱

آدرس:  شهرک اداری– جنب دادگستری شهریار

تلفن: ۶۵۲۲۸۸۸۹