فیلم سینمایی «امروز» با تهیه کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی از کانال اردوی شبکه سحر پخش می شود.

فیلم سینمایی «امروز» با تهیه کنندگی و کارگردانی رضا میرکریمی از کانال اردوی شبکه سحر پخش می شود.