همدان – حسینی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: پروژه انتقال ایستگاه راه‌آهن همدان به داخل شهر در ۳ قطعه اجرا می‌شود.

همدان – حسینی؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: پروژه انتقال ایستگاه راه‌آهن همدان به داخل شهر در ۳ قطعه اجرا می‌شود.