سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام کرد که پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد.

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام کرد که پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی دارد.