مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:با موافقت شریعتمداری پروانه کار اتباع خارجی تمدید شد.

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:با موافقت شریعتمداری پروانه کار اتباع خارجی تمدید شد.