سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مورد تقدیر شاگردانش قرار گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مورد تقدیر شاگردانش قرار گرفت.