مهاجم برزیلی تیم پرسپولیس بامداد فردا وارد ایران خواهد شد.

مهاجم برزیلی تیم پرسپولیس بامداد فردا وارد ایران خواهد شد.