ارتش آمریکا با استفاده از بالگرد‌های نظامی اقدام به متفرق کردن معترضان به قتل «جورج فلوید» در واشنگتن دی سی کرد.

ارتش آمریکا با استفاده از بالگرد‌های نظامی اقدام به متفرق کردن معترضان به قتل «جورج فلوید» در واشنگتن دی سی کرد.