پیشکسوت باشگاه پرسپولیس معتقد است این تیم اگر با یک هافبک دفاعی بازی کند توانایی بیشتری در فاز هجومی خواهد داشت.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس معتقد است این تیم اگر با یک هافبک دفاعی بازی کند توانایی بیشتری در فاز هجومی خواهد داشت.