نظرسنجی جدید خبرورزشی از دقایق پیش آغاز شده و در آن سئوالی درباره فصل داغ نقل و انتقالات مطرح شده است.

نظرسنجی جدید خبرورزشی از دقایق پیش آغاز شده و در آن سئوالی درباره فصل داغ نقل و انتقالات مطرح شده است.