​اقتصادنیوز: بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن با تساوی به پایان رسید.

​اقتصادنیوز: بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن با تساوی به پایان رسید.