برخی رسانه‌ها از قطعی شدن انتقال بیرانوند به پرسپولیس خبر داده‌اند اما مبلغ رضایتنامه او مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است.

برخی رسانه‌ها از قطعی شدن انتقال بیرانوند به پرسپولیس خبر داده‌اند اما مبلغ رضایتنامه او مانع بزرگی بر سر راه این انتقال است.