یکی از مسولان باشگاه پرسپولیس اعلام کرد باشگاه از طریق کمیته بین الملل در حال پیگیری دو کارته بودن بازیکن قطری است.

یکی از مسولان باشگاه پرسپولیس اعلام کرد باشگاه از طریق کمیته بین الملل در حال پیگیری دو کارته بودن بازیکن قطری است.