باشگاه پرسپولیس فردا لایحه اعتراضی خود درباره پرونده برانکو را به دادگاه عالی ورزش ارائه می‌کند.

باشگاه پرسپولیس فردا لایحه اعتراضی خود درباره پرونده برانکو را به دادگاه عالی ورزش ارائه می‌کند.