وزیر اقتصاد خطاب به اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در مسیر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، ایجاد یک مضیقه کوتاه‌مدت برای دولت قابل پیش‌بینی بود….

وزیر اقتصاد خطاب به اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در مسیر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، ایجاد یک مضیقه کوتاه‌مدت برای دولت قابل پیش‌بینی بود.