پرستو صحتی به عنوان نایب رئیس هیات سوارکاری شهرستان شهریار منصوب شد
پرستو صحتی به عنوان نایب رئیس هیات سوارکاری شهرستان شهریار منصوب شد

شهریاریها : طی حکمی از سوی رضاخلج، سرکار خانم پرستو صحتی به عنوان نایب رئیس هیات سوارکاری شهرستان شهریار منصوب شد.  به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛ در این حکم آمده است: خدمت به عرصه ورزش از جمله توفیقات الهی است که خداوند تبارک و تعالی انجام آن را در زمره […]

شهریاریها : طی حکمی از سوی رضاخلج، سرکار خانم پرستو صحتی به عنوان نایب رئیس هیات سوارکاری شهرستان شهریار منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛ در این حکم آمده است: خدمت به عرصه ورزش از جمله توفیقات الهی است که خداوند تبارک و تعالی انجام آن را در زمره اعمال برتر و نیکو قرار داده است.

بی شک زحمات و تلاش شبانه روزی شما در امور مربوط به ورزش مفرح سوارکاری در خور تقدیر و تشکر می باشد.

لذا با توجه به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده شما در رشته سوارکاری به موجب این حکم سرکارعالی به سمت نایب رئیس هیات سوارکاری شهرستان شهریار منصوب میشوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.