طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص پرداخت مطالبات چایکاران، عدم تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و هشدار به بدهکاران ارزی در خبرگزاری میزان منتشر شد….

طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص پرداخت مطالبات چایکاران، عدم تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و هشدار به بدهکاران ارزی در خبرگزاری میزان منتشر شد.