مراغه- رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراغه گفت: امسال ۱۴.۳ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در این شهرستان پرداخت شده است….

مراغه- رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراغه گفت: امسال ۱۴.۳ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در این شهرستان پرداخت شده است.